Player Info

  • Jing Jie Xiao
  • Jing Jie Xiao
    Position : CB
    Height :
    Weight :
    Jersey Number : 24